baliga

Objednávka

 
 
 Údaje o objednávateľovi:

 Obchodné meno alebo meno a priezvisko: 

 

 Adresa:

 

 Adresa umiestnenia pokladnice:

 

 IČO:   DIČ:   Platiteľ DPH:  

 E-mail:    Telefón:  

 Dátum:    Spôsob doručenia:  

 Vypracoval:  

 Položky objednávky:  
 
ks
ks
ks
 Poznámka: